Takie pytanie zadaje sobie wielu analityków finansowych, którzy regularnie śledzą nawet najmniejsze zmiany na giełdach walut. Od 2016 roku, czyli od momentu referendum w sprawie Brexitu, brytyjska waluta nawet nie zbliżyła się do czasów swojej świetności. Tendencja spadkowa z krótkimi okresami umocnienia się funta martwi zarówno brytyjskich polityków, jak i przedsiębiorców oraz zwykłych obywateli. Czy istnieje szansa na lepszy kurs funta?

Pozytywny wynik negocjacji z UE

Brytyjczycy mogą liczyć na ożywienie swojej waluty, jeśli uda im się wynegocjować korzystne porozumienie dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej. Obecne fiasko w dyskusjach oraz ryzyko twardego Brexitu nie wpływają pozytywnie na kurs funta, co również dość mocno wstrząsa brytyjską gospodarką. Każda wiadomość o kolejnym spotkaniu przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej zakończonym brakiem porozumienia oznacza zmiany na giełdach walut. Opuszczenie UE bez jakichkolwiek uzgodnień może oznaczać drastyczny spadek wartości funta, przekraczający 10%.

Niestabilna sytuacja polityczna

Trudnego położenia Wielkiej Brytanii zdecydowanie nie poprawia również chaos polityczny w parlamencie, związany ze zmianami personalnymi m.in. na stanowisku premiera. Brak zgodności w kwestii warunków Brexitu oraz ewentualnego drugiego referendum także sprawia, że kurs funta (Kurs funta w Comparic) pozostaje na dość niskim poziomie w stosunku do innych walut. Każde zawirowania polityczne, zwłaszcza tak poważne, zawsze odbijają się na wartości lokalnej waluty.

Pozostanie w Unii Europejskiej

Czysto teoretycznie nadal istnieje szansa, że Wielka Brytania nie opuści Unii Europejskiej, co mogłoby mieć pozytywny wpływ na kurs funta. W tym celu konieczne byłoby przeprowadzenie drugiego referendum w sprawie Brexitu lub unieważnienie zapisu Artykułu 50. o wyjściu z Unii Europejskiej. Oba te rozwiązania w obecnej sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii wydają się raczej mało prawdopodobne.

Współpraca: Comparic