100

Nominalny kurs wymiany to tak naprawdę cena jednej waluty wyrażona w innych jednostkach walutowych. Zazwyczaj jest podawany jako stosunek waluty krajowej do waluty obcej.

Wartość liczona wagowo

W przeszłości w odniesieniu do wartości pieniądza, stosowano ich rzeczywistą wagę w porównaniu z metalami szlachetnymi, takimi jak złoto. Jednostka każdej waluty była po prostu inną nazwą dla pewnej ilości tego kruszcu. W związku z tym ustalono kursy wymiany, w domyśle: stosunki wagowe metali szlachetnych do jednostek walutowych.

Zmieniały się tylko wtedy, gdy rządzący monarcha zmniejszał zawartość metali szlachetnych w walucie – w fizycznie bitym pieniądzu. Praktyki te były szeroko rozpowszechnione w średniowieczu. Później stały się bardzo rzadkie, a ich ostateczny zanik właściwie datuje się na XIX wiek i czas tzw. parytetu złota.

USA

Kursy walut

Inaczej jest jednak dzisiaj, gdyż pieniądze nie są pokrywane typowym kruszcem i nie mają odniesienia do zawartości użytego materiału. To sprawia, że zmiany kursu są praktycznie stałe. Stałe kursy walut towarów kiedyś nie były monitorowane, ale od początku interesowano się eksportem i importem złota z i do poszczególnych krajów. Eksport oznaczał, że obywatele tego kraju kupowali więcej dóbr i usług za granicą lub intensywnie inwestowali. W dzisiejszym świecie finansów, sytuacja taka byłaby odzwierciedlona w spadku kursu walutowego. Import złota działałby odwrotnie – dziś byłby to kurs wzmacniający wartość. (https://comparic.pl/notowania-walut/)

Chociaż pieniądz w znaczeniu towarowym nie jest obecnie wykorzystywany, mechanizm ten jest nadal ważny, ponieważ w rzeczywistości nadal istnieją stałe stawki w wymianie walutowej między krajami, na przykład w strefie euro. Jest to specjalny przypadek, gdy kurs wynosi jeden do jednego. W tym aspekcie polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego ma kluczowe znaczenie dla określenia kursów wymiany.

kasa

Regulacja cen

Dziś, jeśli ilość dostępnych jednostek danej waluty wzrasta, Bank Centralny wpływa na wzrost wartości pieniądza, to efektem jest deprecjacja walut krajowych. I odwrotnie, jeśli zagraniczne banki narodowe wpływają na zwiększenie wartości swojej waluty, wówczas krajowa waluta umocni się w stosunku do walut obcych.

Bank centralny każdego kraju może przyjmować różne postawy i reakcje na tzw. ruch kursowy. Jeśli zrezygnuje z jakiejkolwiek interwencji, to jest to tak zwany system zmiennego oprocentowania, a ściślej zmienny kurs oprocentowania jednostki monetarnej. Jeśli jednak zastrzegają sobie jedynie prawo do interwencji bez częstego korzystania z tego prawa, jest to określane jako floating. Wreszcie, jeśli bank jest zobowiązany do utrzymania stałej stopy wymiany (zazwyczaj przez utrzymanie pewnego zakresu zmian), mamy do czynienia z systemem stałego kursu walutowego. (https://comparic.pl/)

Kurs wymiany walut jest niezwykle ważny głównie tam, gdzie istnieje częsta wymiana handlowa. Jest on jednak znaczący także dla zwykłych obywateli, którzy decydują się na podróżowanie do innych krajów lub działalność finansową związaną z obcą walutą.