Kurs złotego może słabnąć bądź umacniać się wobec dolara, euro czy innych walut- co ma bardzo duże znaczenie ekonomiczne. Czy mocna pozycja polskiej waluty to same korzyści dla wszystkich w każdej sytuacji? Polska waluta cieszy się mniejszym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych ponieważ jest bardzo podatna na zmiany kursów wiodących walut światowych.   

Krótka historia polskiej waluty                

Zanim polski złoty stał się walutą był on jednostką obrachunkową. Złoty (Comparic – kurs złotego) jako waluta przyjął postać trzydziestogroszówki za panowania Jana Kazimierza II  w 1663 roku. Natomiast Stanisław Poniatowski całkowicie usankcjonował istnienie polskiej waluty w 1766 roku.                 

W latach 1989- 1990 miała miejsce hiperinflacja przez która nastąpiła zmiana waluty w Polsce. W 1995 nastąpiła denominacją polskiej waluty.  

Mocny kurs złotego kto z tego skorzysta                

Mocny kurs złotego to rzeczywista większa wartość pieniądza, a stanowi to bardzo dobrą prognozę dla sytuacji gospodarczej w kraju. Silny kurs złotego to również dobra informacja dla osób lubiących podróżować- mogą kupić zagraniczną walutę za niższą cenę.                

Zyskują również importerzy- zakup produktów czy usług z zagranicy jest dużo tańszy. Jest to sytuacja korzystna dla klientów- mogą oni zakupić towar po dużo niższych cenach.                 

Mocny kurs złotego wpływa także pozytywnie na Skarb Państwa- zagraniczny dług Polski jest wtedy tańszy. Można również ograniczyć wydatki z budżetu państwa. Raty kredytów w obcej walucie są  wtedy również dużo niższe.   

Mocny kurs, kto z tego nie skorzysta?                  

Tracą głównie na tym te osoby, które wyjechały do pracy za granice bądź otrzymają wynagrodzenie w zagranicznej walucie- po przewalutowaniu otrzymają mniej złotówek niż miałoby to miejsce w przypadku słabszego kursu złotego.                   

Mocniejszy kurs złotego stwarza problem dla eksporterów, których działalność staje się mniej opłacalna.Eksporter traci przy wymianie dolarów za złotówki.                          

Duże znaczenie na kurs złotego ma ogólna sytuacja na rynku, polityka czy trendy globalne. Prognozy dla polskiej waluty można ustalić tylko i wyłącznie na postawie obserwacji wielu czynników.   

Comparic